Mācību centrs

  SIA “Rotors” Mācību centra dibinātājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROTORS" un kā izglītības iestāde ir reģistrēta  Izglītības un Zinātnes ministrijā 2003. gadā.  Teritoriālās reformas rezultātā ir veikta  izglītības iestādes pārreģistrācija Izglītības iestāžu reģistrā  un Izglītības kvalitātes valsts dienests  2012. gada 7. jūnijā ir izsniedzis izglītības iestādes reģistrācijas apliecību Nr. 4560800264. Mācību centrs darbojas saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto nolikumu.

  Pamatapmācība ir profesionālās pilnveides izglītības programmas  “Darba aizsardzība un drošība” īstenošana, darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma ar īstenošanas ilgumu 60 stundas. Profesionālās izglītības programmas licence Nr. P-8814 izsniegta 2013 gada 12 decembrī. SIA „Rotors” Mācību centrs akreditācijas komisijai ir iesniedzis pašnovērtējuma ziņojumu un 2014.g. 3 novembrī saņēmis izglītibas iestādes akreditācijas lapu Nr. AI 8070.

  Pieredze apmācības jautājumos mums ir kopš 1998 gada, kad tika realizēta apmācība pēc Valsts Darba inspekcijas izsniegtās licences un Izglītības un Zinātnes ministrijas 2003; 2006; 2012 gadā izsniegtās licences un akreditācijas. Kopš izglītības iestādes dibināšanas līdz šim brīdim ir apmācīti 476 pamatlīmeņa darba aizsardzības speciālisti un 15 uzticības personas.

  Mācību centrā tiek īstenota pieaugušo neformālā izglītība dažādu profesiju apgūšanai.

 

                                              Apmācāmās profesijas pēc pašvaldībā izdotām licencēm

Nr.

Kvalifikācija

Profesiju klasifikatora kods

Licences Nr.

1

 Autokrāvēja vadītājs

8334 04

PI 01

2

 Elektrokrāvēja operators-vadītājs

8334 05

PI 02

3

 Katlu kurinātājs

8162 03

PI 03

4

 Motorzāģa vadītājs

6141 20

PI 04

5

 Stropētājs

9333 04

PI 05

6

 Celtņa operators  - tilta un buka  kravas celtņi

8333 01

PI 06

7

 Celtņa operators  - autoceltņi, kāpurķēžu, pneimoriteņu kravas celtņi

8333 01

PI 07

8

 Pacēlāja mašīnists/operators – groza (platformas) pacēlājs

8333 11

PI 08

9

 Tehniskais/groza (platformas) strādnieks

9333 10

PI 09

10

 Lifta/platformas operators

8334 01

PI 10

11

 Atbildīgais speciālists par katliekārtu drošu lietošanu un apkopi

3115 67

PI 11

12

 Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju drošu   .lietošanu un apkopi

3115 66

PI 12

13

 Atbildīgais speciālists par kravas celtņu drošu lietošanu un apkopi

3115 65

PI 13

14

 Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtu kompleksu drošu                .lietošanu un apkopi

3115 68

PI 14

15

 Katlu ar ūdens karsēšanas temperatūtu līdz 1100 C, kurinātājs

8182 01

PI 15

16

 Karsējamo spiedieniekārtu kompleksu operators

3132 16

PI 16

17

Krūmgrieža vadītājs

6210 23

PI 17

18

Hidrauliskā iekrāvēja (manipulatora) operators

8343 10

PI 18

19

 Darba aizsardzība un drošība darbam augstumā

 

PI 19

   Uzziņas:
   M
ob.: 29121175; Fax. 63050367

SIA "Rotors"

Adrese:

Saules iela 6, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Latvija, LV-3018 Tālrunis +371 29121175

Darba laiks:

Darba dienās:   9.00 - 17.00
Sestdienās:      Slēgts
Svētdienās:       Slēgts
Copyright © 2013, Rotors.lv. Visas tiesības aizsargātas.